Czy zużycie monitora wpływa na zmianę liniowości wyświetlacza i jakości podświetlenia i wymaga korekcji?

Tak, ale najważniejsza jest korekcja (kalibracja), na samym początku eksploatacji, gdyż "wrodzone" wady monitorów są duże. Później, w odpowiednich odstępach czasu, kalibracja pełni rolę kompensacji zużycia lamp i/lub degradacji wyświetlacza.

Last Updated: 16-11-2010 00:23:00