Co to jest "door-to-door"?

"Door-to-door", czyli w polskim tłumaczeniu "od drzwi do drzwi" oznacza specyficzną obsługę serwisową. Najczęściej jest częścią umowy gwarancyjnej, ale zdarza się również poza gwarancją. Sposób działania: W razie uszkodzenia podlegającego reklamacji, należy telefonicznie jedynie skontaktować się z punktem serisowym. W razie konieczności zbadania urządzenia w serwisie, technik poda za pośrednictwem jakiej firmy kurierskiej należy wysłać urządzenie. Z miejsca instalacji urządzenie zabiera kurier, a po naprawie lub wymianie dostarcza. Całością kosztów i zabezpieczeniem przesyłki obciążony jest świadczący usługę "door-to-door" czyli serwis.

Last Updated: 14-11-2010 01:45:15