Jakie kąty widzenia powinien mieć monitor?

Wielkość kątów a raczej zakres zastosowania, należy określić przed zakupem monitora. Oczywiście zarówno szerokie jak i wąskie kąty mogą być zaletą lub wadą. Szeroki kąt widzenia jest przydatny przy oglądaniu filmów przez kilka osób, a wąski na przykład na stanowisku biurowym, gdzie nie jest wskazane żeby klient zaglądał w ekran. Jako wąskie określa się kąty do 120 st a szerokie to 170 st.

Do praktycznej oceny kątów widzenia należy znać współczynnik kontrastu CR [Contrast Ratio] przy którym podane są kąty graniczne. Drugim nie mniej ważnym aspektem, jest szybkość zmian kontrastu w funkcji kąta, czyli jak szybko maleje kontrast, przy zwiększaniu kąta widzenia.

Last Updated: 16-11-2010 13:43:00