Jaką ustawić częstotliwość odświeżania? Dlaczego w LCD jest zalecane tylko 60Hz?

W monitorach kineskopowych i ciekłokrystalicznych, parametr częstotliwość odświeżania, a bardziej fachowo częstotliwość odchylania pionowego ma zupełnie odmienne znaczenie.

Obraz na kineskopie jest rysowany przez wiązkę elektronów omiatającą ekran tyle razy na sekundę, ile wynosi częstotliwość odświeżania. Czyli obraz na ekranie jest tworzony (odświeżany) tyle razy na sekundę ile wynosi ten parametr. Przy pewnych wartościach granicznych, ludzki wzrok zauważa to jako mruganie ekranu lub nie. Polska Norma określa tą wartość na poziomie 72Hz, ale z reguły stosuje się 75Hz, 85Hz, 100Hz a czasem nawet więcej. Poniżej 72Hz wyraźnie wyczuwa się migotanie ekranu prowadzące do szybszego meczenia się wzroku.

Obraz na monitorze LCD również jest tworzony tyle razy na sekundę ile wynosi częstotliwość odświeżania, ale struktura ciekłokrystaliczna nie "gaśnie" w odróżnieniu od luminoforu kineskopu. Świecenie punktów ekranu LCD jest ustawiane na stałe i choćby odświeżanie odbywało się nawet z częstotliwością 30Hz mruganie ekranu nie jest widoczne. W praktyce monitor LCD wyświetla obraz w sposób ciągły, więc nie jest sensowne zwiększanie częstotliwości odświeżania, gdyż prowadzi to tylko o zwiększonego obciążenia układów monitora i większego poboru energii.

Tryby graficzne z wykorzystaniem większych częstotliwości są akceptowane przez monitory LCD po to, aby zapewnić zgodność z popularnymi trybami graficznymi większości sterowników kart graficznych. Gdyby na przykład, po zainstalowaniu sterownik karty ruszył z domyślną częstotliwością 75Hz, monitor nie synchronizujący się z takim sygnałem, wyświetliłby czarny ekran z komunikatem o przekroczeniu dopuszczalnych wartości. A to byłoby nieeleganckie.

W odróżnieniu do monitorów kineskopowych zmiany częstotliwości odświeżania na monitorach LCD może mieć wpływ na jakość obrazu, a szczególnie smużenie i płynność obrazu ruchomego. Struktura ciekłokrystaliczna reaguje wolniej niż jest odświeżany obraz. Może zatem następować wytrącanie ciekłych kryształów w czasie trwania przejścia w inny stan koloru, przez "wchodzącą" w tym czasie następną klatkę. Z teorii budowy i działania LCD wynika, że będzie to miało miejsce tym częściej, im większa będzie częstotliwość odświeżania.

Last Updated: 16-11-2010 13:47:29