Co to jest "smużenie"?

Smużenie jest wypadkową czasu reakcji wyświetlacza. Patrz: "Co to jest czas reakcji?" w FAQ. Praktycznie jest to efekt nienadążania zmian ekranu przy szybkich zmiennych obrazach. Występuje to w wyniku wolniejszej zmiany struktury ciekłokrystalicznej niż szybkość zmian klatek. Za przesuwającym się elementem widać charakterystyczną smugę.

Efekt, jeśli występuje jest uciążliwy przy szybkich grach i sekwencjach video. Dobierając monitor do takich zastosowań, należy wybierać monitor o najmniejszym smużeniu. Parametr zgrubnie odzwierciedlający efekt smużenia jest czasem reakcji lub czasem odpowiedzi wyrażonym w ms [milisekundach]. Im wartość mniejsza, tym monitor szybciej reaguje na zmiany wyświetlanego obrazu.

Last Updated: 17-11-2010 18:28:57