Jakie są regulacje/normy dotyczące martwych pikseli?

Przyjęta przez wszystkich producentów monitorów norma ISO 13406-2, dopuszcza istnienie 2 uszkodzonych pikseli (2 jasnych lub 2 ciemnych) lub 5 subpikseli. W sytuacji gdy martwe piksele są skupione w jednym miejscu, rozpatrujemy wówczas kwestię odległość martwych pikseli od siebie. Dopuszczalne jest wystąpienie 2 pikseli lub subpikseli w klastrze 5x5 pikseli. Uwaga: Wartości te są podane w odniesieniu do 1 mln pikseli.

Last Updated: 17-11-2010 18:51:12