Co to jest spektrofotometr?

Zasada działania spektrometru z siatką dyfrakcyjną:Spektrofotometr jest odmianą spektrometru optycznego, przyrządem służącym do otrzymywania i analizowania widma promieniowania świetlnego. W kolorymetrii stosuje się spektrofotometry, które tworzą widma prążkowe dzięki wykorzystaniu różnicy długości dróg optycznych ugiętych i interferujących ze sobą promieni przechodzących przez holograficzną siatkę dyfrakcyjną.

Z uwagi na nieciągłość widma uzyskanego ze spektrometru, (prążki interferencyjne najczęściej tworzone są co 10nm długości fali) przyrządy te obarczone są znacznym błędem, szczególnie przy bardzo niskim poziomie strumienia świetlnego. Mimo tej wady mają znaczną przewagę nad kolorymetrami, gdyż z powodu braku filtrów optycznych, nie są wrażliwe na różnice w analizowanym widmie wynikające z różnych rozwiązań technicznych podświetleń monitorów LCD.

Last Updated: 09-01-2015 14:22:00