Co to jest spektrofotometr optyczny?

Spektrofotometr optyczny jest wersją spektrofotometru pracującego w pasmie światła widzialnego.

Last Updated: 09-03-2011 17:15:51