Co to jest światło widzialne?

Spektrum elektromagnetyczne. Oddzielnie pokazany jest zakres promieniowania widzialnego.Światło widzialne to ta część promieniowania elektromagnetycznego, na którą reaguje siatkówka oka człowieka w procesie widzenia.

Dla człowieka promieniowanie to zawiera się w przybliżeniu w zakresie długości fal 380-780 nm.

Last Updated: 09-03-2011 17:14:43