Co to jest kalibrator?

Przykład monitora z zawieszonym kalibratorem X-Rite I1 Display 2:Kalibrator jest urządzeniem pozwalającym na obiektywny pomiar jakości barw wyświetlanych przez monitory lub reprodukowanych na papierze. Z uwagi na budowę, zasadę działania i zastosowania, kalibratory mogą być wykonywane jako kolorymetry lub spektrofotometry.

W połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem, za pomocą kalibratora jest możliwe określenie poziomu defektów reprodukcji oraz obliczenie i zaaplikowanie niezbędnej korekcji w celu poprawy obecnego stanu.

Częstym nieporozumieniem jest utożsamianie użycia urządzenia (sprzętu) w postaci kalibratora z kalibracją "sprzętową". Niezależnie od rodzaju korekcji, każda kalibracja wymaga użycia "sprzętu" pomiarowego. Korekcja sprzętowa i programowa różni się miejscem dokonywania zmian w systemie komputerowym.

Last Updated: 09-03-2011 18:00:05