Dlaczego osoby z astygmatyzmem skarżą się na uciążliwości przy pracy z komputererm?

Astygmatyzm ma bardzo duży związek z pracą przy monitorze. Wada tego typu to nic innego jak rozogniskowanie wiązki światła. Pewne cechy budowy obrazu generowanego przez monitor oraz specyfika pracy, mogą powodować, że "nieostrość' obrazu się potęguje. Typowymi objawami najczęściej są bóle, zawroty głowy i nudności.

Główne czynniki sprzyjające nasileniu objawów to duża przestrzeń barwna monitora oraz wysoka jasność w słabym oświetleniu. Rzadziej, astygmatycy źle odbierają niektóre kształty pikseli monitora i odstępy między poszczególnymi subpikselami. Obraz bowiem nie jest kolorystycznie jak widok natury, a wrażenie barw tworzone jest przez trójkolorowe źródła światła przesunięte w przestrzeni. Taka specyfika powoduje większą skłonność do aberracji chromatycznej na siatkówce, co w połączeniu z astygmatyzmem daje większą, również "chromatyczną" nieostrość.

Zalecenia:
- Osobom z zdiagnozowanym astygmatyzmem, nawet w stopniu lekkim, proponuje się korzystanie z monitorów o wąskim gamucie lub szerokogamutowych z kalibrowaną przestrzenią i kalibrację ich do standardu sRGB.
- Jasność obrazu na ekranie nie może być wyższa od jasności tła.

Last Updated: 29-04-2015 22:30:29