Kalendarz

Niniejszy kalendarz ułatwia planowanie usług wykonywanych przez naszą firmę. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zleceniem kalibracji, proszę "zapisać się" na kalibrację ze wskazaniem odpowiedniego terminu. Jeśli z kalendarza będzie wynikać że technik będzie w Państwa okolicach rzecz jasna uprości to kwestie transportowe i kosztowe, co jest korzystne dla obu stron.

Zapraszamy do skorzystania z tej formy planowania: Dodaj swoje zlecenie