×

:

Not a valid Time
To jest wymagane pole.

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU POMOCY ZDALNEJ

Zdalna pomoc techniczna polega na udostępnieniu przez Państwa możliwości zalogowania się na Państwa komputerze za pomocą specjalnego programu tworzącego tzw zdalną konsolę. Obsługa z Państwa strony to pobranie i uruchomienie modułu pomocy zdalnej. Link do aktualnej wersji: TeamViewerQS

 

Kliknięcie na link spowoduje rozpoczęcie pobierania wersji odpowiedniej do zainstalowanego systemu operacyjnego. Program komunikacyjny nie wymaga instalacji, ani nie wykonuje żadnych zmian w systemie. Okno główne programu komunikacyjnego wygląda podobnie jak przykładowe poniżej:

 

W celu nawiązania połączenia, należy podać numer ID technikowi wsparcia technicznego. ID to unikatowy identyfikatora połączenia do Państwa komputera, analogiczny jak numer telefonu. Numery można wysłać dowolną metodą z kontaktów udostępnianych przez firmę.

 

Zdalne wsparcie w praktyce wygląda tak, że Państwo oraz technik widzicie ten sam obraz i macie razem do dyspozycji klawiaturę i mysz od Państwa komputera. Sytuacja jest analogiczna jak gdyby technik asystował osobiście. Wszystkie czynności wykonywane przez Państwa widzi technik jak i Państwo będą widzieć wszystkie czynności wykonywane przez technika. Komunikacja jest dodatkowo uzupełniona przez moduł "chat", działający tak samo jak każdy inny komunikator internetowy. Istnieje również możliwość równoległego porozumiewania się telefonicznego. Możliwe jest również prowadzenie równoległej komunikacji głosowej i video za pomocą telefonu, Skype, WhatsApp, Messenger itp.

 

Uwagi odnośnie bezpieczeństwa

Moduł zdalnego wsparcia jest oparty o oprogramowanie TeamViewer QuickSupport. Umożliwia dostęp zdalny wyłączne kiedy moduł jest uruchomiony. Zamknięcie programu powoduje zerwanie łączności. Obecność zdalnego połączenia jest w widoczny sposób sygnalizowane na komputerze klienckim, z reguły z prawej strony ekranu. Hasło połączenia zna jedynie technik wsparcia, co uniemożliwia nieautoryzowane połączenia za pomocą wcześniej podanych danych.

 

Firma monitory.mastiff.pl oświadcza, że wszelkie udostępnione informacje są poufne i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu niż pomoc Państwu. Wszelkie dane, pliki tymczasowe zostaną usunięte bezpośrednio po zakończeniu sesji pomocy zdalnej.

 

Ceny

Dla klientów firmy monitory.mastiff.pl w godzinach pn-pt 10:00-18:00 wsparcie jest bezpłatne w zakresie pomocy dotyczącej zakupionego sprzętu. W przypadku innych problemów, klienci monitory.mastiff.pl mają prawo do 50% rabatu. Cena usługi serwisowej jest zależna od pory doby i dnia tygodnia. Podstawowa stawka obowiązująca w godzinach pracy biura to 100,00 zł netto czyli 123,00 zł z podatkiem VAT za każdą rozpoczętą godzinę pracy. Firma prowadzi dyżury techniczne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W godzinach wieczornych, do 22:00 obowiązuje stawka 2x cena standardowa. W godzinach nocnych, po 22:00, 4x cena standardowa. Przed zgłoszeniem potrzeby zdalnego wsparcia proszę o kontakt na alarmowy numer telefonu: +48 601 888 312. Cena nie obejmuje kosztów ewentualnego połączenia telefonicznego. Sprawdzenie możliwości zdalnego sterowania i połączenia testowe są bezpłatne.