INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU POMOCY ZDALNEJ

Zdalna pomoc techniczna polega na udostępnieniu przez Państwa możliwości zalogowania się na Państwa komputerze za pomocą specjalnego programu tworzącego tzw zdalną konsolę. Obsługa z Państwa strony to pobranie i uruchomienie modułu pomocy zdalnej.

Link:: TeamViewerQS

Program nie wymaga instalacji ani nie wykonuje żadnych zmian w systemie.

Okno główne programu komunikacyjnego wygląda następująco:

 

W celu nawiązania połaczenia, należy podać numer ID technikowi wsparcia technicznego. ID to unikatowy identyfikatora połączenia do Państwa komputera, analogiczny jak numer telefonu. Numery można wysłać dowolną metodą z kontaktów dostępnych po lewej.

Zdalne wsparcie w praktyce wygląda tak, że Państwo oraz technik widzicie ten sam obraz i macie razem do dyspozycji klawiaturę i mysz od Państwa komputera. Sytuacja jest analogiczna jak gdyby technik asystował osobiście. Wszystkie czynności wykonywane przez Państwa widzi technik jak i Państwo będą widzieć wszystkie czynności wykonywane przez technika. Komunikacja jest dodatkowo uzupełniona przez moduł "chat", działający tak samo jak każdy inny komunikator internetowy. Istnieje również możliwość równoległego porozumiewania się telefonicznego. Możliwe jest również prowadzenie równoległej komunikacji głosowej i video za pomocą Skype.

 

Uwagi odnośnie bezpieczeństwa

Moduł zdalnego wsparcia jest oparty o oprogramowanie TeamViewer. Umożliwia dostęp zdalny wyłączne kiedy jest uruchomione. Zamknięcie programu powoduje zerwanie łączności. Obecność zdalnego połączenia jest w widoczny sposób sygnalizowane na komputerze klienckim. Hasło połączenia zna jedynie technik wsparcia, co uniemożliwia połączenia za pomocą wcześniej podanych danych. Firma monitory.mastiff.pl oświadcza, że wszelkie udostępnione informacje są poufne i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu niż pomoc Państwu. Wszelkie dane, pliki tymczasowe zostaną usunięte bezpośrednio po zakończeniu sesji pomocy zdalnej.

 

Ceny

Dla klientów firmy monitory.mastiff.pl w godzinach pn-pt 10:00-18:00 wsparcie jest bezpłatne w zakresie pomocy dotyczącej zakupionego sprzętu, w przypadku usterek tkwiących w samym sprzęcie. W przypadku innych problemów, błędów użytkownika, zdarzeń losowych, klienci monitory.mastiff.pl mają prawo do 50% rabatu. Cena usługi serwisowej jest zależna od pory doby i dnia tygodnia. Podstawowa stawka obowiązująca w godzinach pracy biura to 200,00 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy. Firma prowadzi dyżury techniczne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W godzinach wieczornych, do 22:00 obowiązuje stawka 2x cena standardowa. W godzinach nocnych, po 22:00, 4x cena standardowa. Przed zgłoszeniem potrzeby zdalnego wsparcia proszę o kontakt na alarmowy numer telefonu: 601 888312. Cena nie obejmuje kosztów ewentualnego połączenia telefonicznego. Sprawdzenie możliwości zdalnego sterowania i połączenia testowe są bezpłatne.

MENU GŁÓWNE