×

:

Not a valid Time
To jest wymagane pole.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy monitory.mastiff.pl, prowadzony jest przez firmę Marta Jurgielewicz, wpisaną do CEIDG pod numerem NIP 5421785662 w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Nowa 4, kod pocztowy 15-343.

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny monitory.mastiff.pl.
 2. Natychmiast po poprawnym złożeniu zamówienia sklep automatycznie wysyła wiadomość potwierdzającą podane przez Klienta dane zamówienia.
 3. Cena towaru jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych i usuwania towarów z oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest przez Klienta samodzielnie, po zalogowaniu do sklepu lub poprzez kontakt z obsługą sklepu.
 5. Sklep zastrzega możliwość zażądania przedpłaty w przypadku wybranych produktów sprowadzanych na zamówienie lub konfigurowanych na życzenie klienta.
 6. W przypadku wyprzedaży i sprzedaży promocyjnej realizacja zamówień następuje do momentu wyczerpania się zapasów lub upływu czasu promocji.
 7. Do wszystkich produktów objetych gwarancją dołączona jest Karta Gwarancyjna.
 8. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 9. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
 10. Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005r. nr 180, poz. 1495) osoba, która kupiła sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupiła nowy produkt. Klienci sklepu, którzy w momencie zakupu chcieliby skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odesłanie zużytego sprzętu na własny koszt na adres sklepu.
 11. Klient zobowiązuje się, iż bez uprzedniej pisemnej zgody sklepu, nie będzie sprzedawać, nie będzie eksportować ani w żaden inny sposób dysponować przedmiotem Umowy na rzecz podmiotu, osoby bądź kraju objętego restrykcjami eksportowo-importowymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 8.03.2017r. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia ich na stronie www. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane zgodnie z zapisami obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia.

§ 2 Płatności

 1. Ceny produktów w sklepie internetowym wyrażone są w złotych i zawierają należny podatek od towarów i usług i cło. Cena jest wiążąca z chwilą złożenia zamówienia. Informacje o cenie umieszczone w katalogu produktów mogą ulegać zmianom w zależności od aktualnego kursu Euro.
 2. Realizując zakupy w sklepie internetowym mają Państwo do dyspozycji następujące formy płatności:Przed dokonaniem przedpłaty, prosimy o kontakt w celu potwierdzenia dostępności towarów.
  • Płatność przy odbiorze - w momencie odbioru przesyłki od kuriera. Ze względu na ograniczenie wartości kwoty pobrania przez kuriera, ta forma patności nie jest dostępna w przypadku zamówień o wartości powyżej 1000 PLN brutto.
  • Przelew - wpłaty należy dokonać w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia na numer konta podany w potwierdzeniu złożęnia zamówienia. Zamówienie zostanie wysłane po zaksięgowaniu środków na koncie.
  • Karta płatnicza lub kredytowa - płatność on-line za dokonaną transakcję odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu obsługującego tego typu płatności. Czas na dokonanie płatności wynosi 60 minut. Dane z karty kredytowej są wykorzystywane jednorazowo, nie są przechowywane. Sklep nie uczestniczy na żadnym etapie w procesie płatności kartą kredytową.
  • Przelew bezpośredni - płatność online dla właścicieli kont we wszystkich bankach oferujących transakcje elektroniczne. Transakcja odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu obsługującego tego typu płatności.
 3. Sklep zastrzega możliwość zażądania przedpłaty w przypadku wybranych produktów sprowadzanych na zamówienie lub konfigurowanych na życzenie Klienta.
 4. W wybranych przypadkach sklep może zaoferować Klientowi płatność z odroczonym terminem zapłaty. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

§ 3 Faktury

  1. Sklep wystawi fakturę zgodnie z danymi podanymi podczas składania zamówienia. Faktura zostanie dostarczona do Państwa wraz z zamawianymi produktami lub drogą elektroniczną.

   § 4 Dostawa

   1. Zamówienia o wartości ponad 1000 PLN brutto realizujemy bezpłatnie. W przypadku zamówień o wartości mniejszej do wartości zamówienia doliczamy opłatę transportową zgodną z cennikem wybranego przewoźnika. W dniu wysyłki sklep wysyła potwierdzenie email wraz z numerem listu przewozowego. Dostawa nastąpi następnego dnia roboczego w godzinach 9:00-20:00.
   2. Czas realizacji zamówień zawierających towary dostępne w magazynie wynosi 2 do 4 dni roboczych. Czas ten zaczyna biec od pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia zamówienia - w przypadku płatności przy odbiorze, kartą kredytową lub przelewem elektronicznym lub w dniu wpłynięcia środków na wskazany numer konta - w przypadku płatności przelewem.
   3. W szczególnych okolicznościach (okres przedświąteczny, trudne warunki atmosferyczne) czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.
   4. W przypadku towarów niedostępnych na magazynie, czas realizacji zamówienia zostanie wydłużony o czas ich sprowadzenia. W przypadku braku możliwości sprowadzenia towaru (brak na magazynie i u dostawców), Sklep ma prawo do anulowania zamówienia w terminie 30 dni od daty jego złożenia. Jeżeli przewidywany czas realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 dni, Sklep ma prawo do anulowania zamówienia w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - sklep zwróci Klientowi należność w terminie 7 dni od chwili anulowania zamówienia.
   5. W przypadku towarów sprowadzanych na zamówienie, nie ma możliwości zwrotu ani rezygnacji z zamówienia.
   6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient ma możliwość wyboru relizacji częściowej, co oznacza natychmiastową wysyłke dostępnych towarów. Klient jest informowany pocztą elektroniczną w dniu wysyłki zamówienia. Zgodnie z deklaracją przewoźnika, przesyłka powinna zostać dostarczona kolejnego dnia roboczego w godzinach 9-20.
   7. W przypadku, gdy kurier nie zastanie adresata - pozostawi awizo z prośbą o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu ponownej dostawy.
   8. Po pokwitowaniu odbioru przesyłki i ewentualnym dokonaniu płatności Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy przewozowej. Jeśli zawartość przesyłki nie byłaby zgodna z zamówieniem, kurier spisuje na życzenie odbiorcy protokół niezgodności oraz przyjmuje przesyłkę do zwrotu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy odmówić przyjęcia przesyłki, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Jest to warunkiem ewentualnego dochodzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

   § 5 Gwarancja i reklamacje

   1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta zgodnie z warunkami gwarancyjnymi zawartymi w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży i zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru (zgodnie z przepisami o zawieraniu umów na odległość Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów). Prawo to dotyczy tylko towarów ogólnego użytku, nie dotyczy towarów specjalistycznych ani sprowadzanych na zamówienie. Odstąpienie od umowy może być przekazane dowolną, możliwą do udokumentowania formą komunikowania się na odległość, czyli pocztą elektroniczną lub pisemne. Zwracany towar nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania ani uszkodzeń. Urządzenie należy odesłać na adres sklepu na własny koszt w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, wraz z kompletem akcesoriów, gwarancją i oryginałem dowodu zakupu oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy z numerem konta bankowego bądź adresu. W przypadku uznania odstąpienia od umowy sklep zwróci Klientowi równowartość towaru w ciągu 30 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej. Koszty dostawy i odesłania produktu nie podlegają zwrotowi.
   2. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu towaru, w przypadku jego niezgodności z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań (nieodpłatną naprawę albo wymianę), należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej, na adres sklepu. Jeśli naprawa albo wymiana będą niemożliwe, lub będą wymagać nadmiernych kosztów, sklep zaproponuje klientowi obniżenie ceny lub zwrot.
   3. W przypadku zakupu produktów przez podmiot nie będący konsumentem, rękojmia za wady sprzedanych produktów jest wyłączona.
   4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych lub okradzenia przesyłki podczas transportu, jest sporządzenie protokołu niezgodności oraz natychmiastowe poinformowanie o tym fakcie.
   5. Regulamin obowiązuje od 03-08-2017